Demos Institute of Critical Thought and the Left Alliance of Lithuania open letter to Western European Comrades

Kuriasi nauja kairioji politinė jėga Lietuvoje!

Atėjo laikas mušti būgnais, kviečiant visus Lietuvos kairiuosius ir geros valios žmones burtis!  Burtis į naują kairiųjų politinį aljansą!

Ekologinė katastrofa, plastikas maiste, tirpstantys ledynai, augantys nelygybės mastai, milžiniški gamybos pajėgumai ir turto koncentracija, ekonominis ir psichologinis nesaugumas, žmonių nerimas dėl ateities – šių problemų akivaizdoje būtini nauji politiniai sprendimai. Laisvi, mąstantys ir jaučiantys atsakomybę už visuomenę  žmonės ieško politinės jėgos, kuri suburtų kapitalistinės gamybos engiamus planetos dirbančiuosius ir savo ateitimi abejojančius jų vaikus. Politikų neveiklumas ir viešoje erdvėje tvyrantis nerimas gimdo konspiracijos teorijas, apatiją, susvetimėjimą ir nacionalistinį populizmą, keliantį grėsmę demokratijai.

Negalime leisti, kad kairieji, kuriems labiausiai rūpi solidarumas, liktų susiskaldę į smulkias ideologinių niuansų vedamas grupes. 
Lig šiol turėjome viltį, kad kairiosiomis save vadinančios partijos gali būti mūsų atstovais. Tačiau nuolatinis jų nesugebėjimas vadovautis savo rinkiminėmis programomis, ciniška darbo kodekso liberalizavimo afera, flirtas tai su stambiuoju kapitalu, tai su ultradešinumu, vidinės karjeristų intrigos lėmė, kad ši viltis galutinai išblėso. 

Lygybės, solidarumo, laisvės ir socioekologinio teisingumo dvasiai reikalingi nauji balsai, reikalingos naujos politinio gyvenimo formos. Jei norime iškovoti esmines pergales, Lietuvai reikia vienijančios naujos progresyvios kairės jėgos. 

Šiandienos politikoje besikartojančios mantros apie esamą sistemą kaip neišvengiamą geriausią blogį  dusina savo banalumu ir atima viltį. Mes norime atverti langus ir įleisti šviežio oro į Lietuvos politiką.
 
Mes siūlome vienytis progresyviam solidarumui, nes kitoks pasaulis yra įmanomas!
Kairiųjų aljansas (KA) yra kairės politinis judėjimas Lietuvoje, siekiantis tapti alternatyva dominuojančiai dešiniųjų politikai ir kapitalizmo ekonominei doktrinai bei burti kairuoliškai nusiteikius piliečius ir socialinius judėjimus. Solidariai, bendromis jėgomis, įgyvendinti kairės idėjas ir užtikrinti socialinį, klimato teisingumą Lietuvoje.
Mes, KA iniciatoriai, esame visuomenės nariai ir į politinį lauką ateiname kaip aktyvistai, darbininkai, darbuotojai, profsąjungiečiai, menininkai, akademikai, mokytojai, mokiniai ir studentai. Kviečiame kairės idėjoms ir socialiniam teisingumui neabejingus piliečius ir socialinius judėjimus tapti bendražygiais bei įnešti daugiau socialinio teisingumo.
Susipažinti su KA principais ir idėjomis galima skaitant manifestą ir etikos kodeksą.

Manifestą sudaro skirtingų sričių tezės: radikalaus socialinio teisingumo, švietimo, kultūros, naujosios savivaldos. Manifestas nėra galutinis ir gali būti tikrinamas įvairiose bendruomenėse bei redaguojamas.

KA struktūra nėra kaip įprastinės partijos. KA yra politinis judėjimas, kuris savo struktūroje turi du esminius sparnus (partinį ir socialinių judėjimų), kurie glaudžiai saveikauja, tarpininkauja ir užtikrina judėjimo sėkmę.
Partinį flangą sudaro komunos, kurios gali būti organizuojamos pagal geografinę vietą. Komunų  komitetai yra atsakingi už komunos politinį organizavimą ir deleguoja narius į vykdomąjį aljanso tarybą.
Socialiniai judėjimai sudaro atskirą flangą. Dėl socialinio judėjimo įsijungimo vyksta derybos, kurių metu aptariamas judėjimo vaidmuo ir galia KA. Socialinių judėjimų flangas deleguoja savo atstovus tiek į asamblėją, tiek į aljanso tarybą.
KA Asamblėja yra aukščiausia sprendimo galią turinti struktūros dalis.
KA Etikos kodeksas apibrėžia politinio judėjimo moralinį lauką ir esmines taisykles. Etikos kodeksas gali ne tik pagelbėti įgyvendinti manifestą, bet ir leis tinkamai įvertinti bendražygių veiksmus.
Užpildžius šią anketą, pareiškiamas noras įstoti į Kairiųjų aljansą.
lOGO RAUDONAS
El. paštas susisiekti: info@kairiujualjansas.lt